Personlig kontakt till våra beställare
Vi är ett litet företag med nära och personlig kontakt till våra beställare. Vi står för kompetens pch värnar om kvalitét och värdesätter att få våra kunders fulla förtroende för alla typer av installationer.

Inga uppdrag eller beställare är för små eller för stora för oss.

Våra erfarna medarbetarna står för en ordentlig kunskapsbank tack vare mångårigt yrkeskunnande
och en vilja att vidareutvecklas.

Vi har stor vana av att arbeta med företag och privatpersoner inom både offentlig och privat sektor. 

Till företag och privatpersoner
Våra åtaganden omfattar bland annat:

- Projektering
- Total och utförandeentreprenader.
- Reparation och underhållsarbeten.
- Service och rotarbeten
- Tele och datanät
- Smarta kontorslokaler och hem

Vi hjälper gärna till med helhetslösningar för elinstallationer, belysningsinstallationer, datainstallationer, KNX-installationer

Vi står för en trygg, smart och långsiktig framtid och tar vårt ansvar genom att vara medlemmar i följande organisationer.

Vi löser det åt er!


08-533 307 80

Annons


Referenser