Semco-el levererar
Vi erbjuder inte bara alla traditionella el-/tele-/datalösningar utan tack vare vår långa erfarenhet av stora projekt och inom bland annat ljussättning och design så kan vi även erbjuda allt från konsultation och projektering till färdiga helhetslösningar inom en mängd områden.

Känns era drömmar omöjliga att uppnå?
Oroa dig inte - Vi löser det åt er!


Vi besiktigar din el
Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. 
Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall döden. Elen är en färskvara, har el-installationen i din bostad passerat bäst-före-datum?

Se efter ditt boende – besiktiga dina elinstallationer.

KNX - För den medvetne
Vare sig det handlar om ett enfamiljshus eller ett stort kontorskomplex så ökar ständigt kraven på enkel och mångsidig styrning av värme, ventilation, belysning och multimedia. Bekvämlighet, säkerhet och energisparande funktioner går endast att uppnå genom intelligent styrning och övervakning av byggnadens system.

Andvänd ROT
Du kan få upp till 50 000 kronot i rot- och rutavdrag per år.
Här hittar du några exempel på när du kan använda ROT-avdraget.

Elanslutning
Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

EL-arbeten — Småhus
El-arbeten som utförs i bostaden ger rätt till skattereduktion.

Exempel på el-arbeten som 
ger rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

EL-arbeten — Bostadsrätt
El-arbeten som utförs i bostadsrätt ger rätt till skattereduktion förutsatt att el-arbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna. Exempel på el-arbeten som kan ge rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

Euripeska Samarbetsrådet (EES)
Rotarbeten på bostäder inom EES ger rätt till skattereduktion förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde betalar kommunal eller statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt i Sverige.

Vi löser det åt er!


08-533 307 80

Annons


Referenser